Zapowied? German Truck Simulator
Dodane przez Bochen dnia 23 stycznia 2010 16:16
Drezno, Berlin, Monachium… Nie ma to jak niemieckie autostrady, nowoczesne samochody i setki kilometrów drogi do przebycia! Oczywi?cie s? te? obowi?zki: zarz?dzanie firm? i pracownikami, serwisowanie ci??arówek… Nic jednak nie idzie na marne, a firma rozwija si? coraz lepiej. Czego chcie? wi?cej? Czas podbi? Niemcy!

29 stycznia 2010 r. uka?e si? polska edycja gry German Truck Simulator. Wcielamy si? w rol? w?a?ciciela firmy przewozowej, zarz?dzamy taborem i zespo?em kierowców. SCS Software stworzy?o gr? blisk? rzeczywistemu sposobowi funkcjonowania firmy: wprowadzono system zarz?dzania przedsi?biorstwem, mo?liwo?? kupowania, modernizowania i serwisowania ci??arówek. Przewozi? mo?na oko?o 60 typów ?adunków: od ?ywno?ci, przez materia?y niebezpieczne (ADR), po ci??ki sprz?t budowlany. Do dyspozycji mamy kilkadziesi?t maszyn – w tym licencjonowane pojazdy MAN – ka?da z idealnie odwzorowanym wn?trzem oraz wszystkimi niezb?dnymi wska?nikami i akcesoriami odpowiadaj?cymi za dzia?anie ci??arówki. German Truck Simulator dzia?a na usprawnionym silniku graficznym swojego poprzednika – Euro Truck Simulatora. To wszystko w po??czeniu z ulepszon? fizyk? jazdy (w tym tak?e samochodów osobowych) tworzy symulator, który nie ma sobie równych.

GTS to wspinanie si? po drabinie zawodowej: od pocz?tkuj?cego kierowcy do w?a?ciciela przedsi?biorstwa transportowego. Trasy przez niemieckie miasta i wsie, stosowanie nawigacji, przestrzeganie przepisów, rozk?adów i grafików, problemy ze sprz?tem, a tak?e rado?? z nowych samochodów… S?owem – cienie i blaski zawodu kierowcy.

Autor: Karol Kowalski