Tytuł: Oficjalna Polska strona gier GTS oraz ATS. Nieoficjalna Polska strona gier T&T oraz ETS2. :: www.ets2.pl

Dodane przez Valium dnia 29-08-2012 19:47
#1

POLSKA STRONA GRY EURO TRUCK SIMULATOR 2

Strona si? dopiero rozwija, wi?c niech nie dziwi Was ma?a ilo?? artyku?ów, gdy? to ulegnie zmianie!

baner chwilowo niedost?pny


Witamy!
Chcemy Was serdecznie zaprosi? do odwiedzenia naszej strony. Dotyczy ona przede wszystkim obecnie jednej z najbardziej po??danej gry firmy SCS Software, a mianowicie EURO TRUCK SIMULATOR 2.


Wraz z fal? nadchodz?cych nowinek na temat ETS 2, postanowili?my stworzy? stron?, która w przysz?o?ci b?dzie jedn? z czo?owych polskich stron o tej grze. Tak powsta?o www.ets2.pl i cho? powsta?o stosunkowo niedawno, przyci?ga ju? coraz to wi?ksz? liczb? nowych u?ytkowników.Nasza strona posiada coraz to wi?cej userów, zarejestrowanych równiez na tym forum, dlatego uwa?amy, ?e pomys? nawi?zania wspó?pracy z www.germantrucksi... to strza? w dziesi?tk?!
Nasza wspó?praca b?dzie przede wszystkim opiera?a si? na wymianie materia?ów, wiadomo?ci, pogl?dów oraz pasji.Z wyrazami szacunku - Valium (dawniej Shady) - administrator strony www.ets2.pl oraz www.germantrucksi....

Edytowane przez Valium dnia 02-09-2012 02:29