hjuu1 Bo powiem wam wtedy bylem malo aktywny na tym forum wiec moze dlatego Old Ted | Old Ted hjuu1 - pozdro choc Ciebie nie kojarze. | Old Ted Matador cze?? - tak to by?y czasy:) Przej?cie na dx12 wyjdzie nam na dobre - tak s?dz?. | hjuu1 PRzejscie na dx12 moze = sie z przepisaniem silnika graf. co moze dac lepsza garfike + RTX moze | Matador Pozdrawiam hjuu1 :) masz racje, pomine znaki specjalne. Ciekaw jestem zmian w ETS2. Czy uwazacie, ze przejscie z directx11 na 12 bedzie powazna aktualizacja? | hjuu1 Hejka Matador i Old Ted mam nadzieje iz dzien wam dobrze mija :) (Dalej bez polskich znakow) | Matador Cze?? Old Ted :) forum LKW jest wy??czone, wszyscy s? na Facebooku, to tak?e nale?y ju? do przesz?o?ci. Ale to by?y dobre czasy :) | Old Ted Cze?? Matador:) Sentyment pozosta?:) Co sta?o si? z czesk? stron? gdzie by?e? i Ty i min, ja? | Matador Siema Old Ted :) | Old Ted Hejka do tych co tu zagl?daj?:D Dziwne, ?e jeszcze strona dzia?a. Pozdrowienia Matador:) |
W celu zalogowania się prosimy o podanie poprawnego loginu i hasła. Jeżeli nie masz jeszcze konta, możesz je założyć, by to zrobić kliknij tutaj. Jeżeli zapomniałeś hasła, odzyskaj je. Niektóre elementy strony zostaną udostępnione dopiero po zalogowaniu się.


Loguj / Rejestruj
Iveco Moja Czer? Pauza
18 Czerwca 2024 - 02:08

HOTnews

Regulamin
Regulamin ten obowi?zuje wszystkich na równi w??cznie z w?adzami forum!


I Obyczaje
1. W Internecie obowi?zuje netykieta, przed rozpocz?ciem pisania na forum wypada?oby si? z ni? zapozna?.
2. Jeste?my w Polsce i jest to Polska strona, dlatego te? piszemy zgodnie z regu?ami j?zyka polskiego, zabrania si? stosowania ró?nych udziwnie? j?zykowych typu 'jush', 'tesh', 'l33t' itp.
3. Pami?taj, piszemy standardow? czcionk? i standardowym kolorem czcionki. Opcje zmiany czcionki przeznaczone s? do sporadycznego wyra?ania emocji i podkre?lania czego? wa?nego. Pami?taj równie?, ?e kolory: czerwony, pomara?czowy i zielony, zarezerwowane s? dla adminów lub moderatorów.
4. Jeste?my tu po to, ?eby si? bawi? i wymienia? pogl?dy - wi?c nie bluzgamy. Zakazane jest u?ywanie nieprzyzwoitych s?ów, oraz wyzywanie innych u?ytkowników.
5. Starajmy si? szanowa? pogl?dy innych. Je?li zachodzi potrzeba, to staramy si? popiera? zdanie rzeczowymi argumentami, a nie bluzgami.


II Zasady ogólne
1. Piractwo jest bezwzgl?dnie ZABRONIONE!Jest to oficjalna strona gry i wszelkie akty piractwa b?d? bezzw?ocznie karane, pocz?wszy od zbanowania konta, po zg?oszenie faktu odpowiednim organom.
2. Zabronione jest nieuzasadnione edytowanie cudzych postów, a w szczególno?ci prowadzenia w nich dyskusji, dotyczy to równie? wszelkich uwag osobistych wzgl?dem u?ytkownika.
3. Zabronione jest równie? edytowanie cudzych profili, dla zabawy, jak równie? podawania hase? do kont u?ytkowników (równie? swojego) innym osobom.
4. Moderatorzy maj? mo?liwo?? dawania ostrze?e? u?ytkownikom, którzy w jaki? sposób sobie na takie ostrze?enia zas?u??. Okre?lona ilo?? ostrze?e? uniemo?liwia upomnianemu u?ytkownikowi korzystanie z forum i strony. O otrzymaniu ostrze?enia zostaniesz powiadomiony.
5. Nie mile widziane jest posiadanie dwóch aktywnych kont. Je?li zaistnieje taka sytuacja, to jedno z nich zostanie zamkni?te.
6. Zakaz reklamowania stron/serwisów internetowych w postach czy podpisach. Je?li chcesz pochwali? si? swoj? stron? od tego jest specjalne pole w profilu.
7. W poszczególnych dzia?ach mog? znale?? si? dodatkowe regulaminy, tzw. 'Regulamin dzia?u', które obowi?zuj? równolegle do tego regulaminu.
8. W przypadku, je?eli autor wyda dzie?o swojego autorstwa specjalnie dla www.germantrucksimulator.pl, jego wydanie na jakiejkolwiek innej stronie bez jego zgody b?dzie karalne automatycznym zbanowaniem na powy?szym forum oraz na forum, w którym tre?? zosta?a nielegalnie opublikowana.
9. Zabronione jest udost?pnianie swojego konta innym u?ytkownikom, b?d? osob? postronnym.
10. Zabronione jest sprzedawanie konta na serwisach internetowych takich jak Allegro.pl , itp. W przypadku takiej sytuacji, b?dziemy kontaktowali si? z osob? nadzoruj?c? dan? stron? oraz b?dziemy wyci?gali konsekwencje.

III Forum
1. Zanim za?o?ysz nowy temat, przejrzyj forum i sprawd? czy kto? nie poruszy? go ju? wcze?niej lub gdzie? nie znajduje si? w?tek zbli?ony, w którym mo?esz spokojnie poruszy? swój temat (na forum jest opcja szukaj, wi?c mo?esz jej spokojnie u?y?). Dublowanie tematów jest bardzo niemile widziane!
2. Precyzyjna nazwa tematu. Musi jasno mówi?, o co chodzi by potem zwi?kszy? Ci szanse na uzyskanie odpowiedzi. Zabrania si? zak?adania tematów typu "hey", "To nie dzia?a", "Pomocy" itp.
3. Nie floodujemy. Czyli nie piszemy post pod postem! Posty mo?na edytowa?!
4. Je?li chcesz komu? podzi?kowa? za pomoc nie pisz bezsensownych postów, tylko kliknij na obrazek ko?a ratunkowego.
5. Je?eli za?o?ony przez Ciebie temat znika, to jest tego jaki? powód. Nie zak?adaj go ponownie! Sprawd? czy nie zosta? on przeniesiony do innego dzia?u lub czy nie ?ama? w jaki? sposób regulaminu.
6. Zabrania si? nadu?ywania ikon do oznacze? postów!
7. Forum jest po to, aby wielu u?ytkowników wymienia?o si? pogl?dami, nie prowadzimy prywatnych rozmów. Od tego jest PW, GG itp.
8. Nie piszemy postów maj?cych na celu tylko i wy??cznie nabijanie licznika.
9. Nie odbiegamy od tematu dyskusji (tzw. offtopik).
- Offtopiki, w których rozmowa zbytnio odbieg?a od g?ównego w?tku b?d? usuwane, a tematy, w których powstaj? same offtopiki mog? by? zamykane.
- Ciekawe offtopiki mog? by? wydzielone jako osobny temat.
- Na krótkie offtopiki takie, które zwykle ubarwiaj? rozmow? b?dzie przymykane oko.
(nagminne tworzenie offtopów b?dzie "nagradzane" ostrze?eniami.
10. Pami?taj. To forum przegl?daj? równie? osoby niepe?noletnie, wi?c nie umieszczamy tre?ci, których takie osoby nie powinny ogl?da?. Dotyczy to równie? linków do stron zawieraj?cych takie tre?ci. Je?eli ju? musisz da? taki link to odpowiednio go oznacz.
11. Avatar, sygnaturka i grafiki:
a) avatar:
- wymiary (max): 100(px)/100(px),
- rozmiar: 20 kB.
b) sygnatura (max):
- wymiary (szer/wys): 400(px)/80(px)
- rozmiar: 40KB,
c) obrazki wrzucane na forum powinny by? normalnych rozmiarów. Nie wrzucamy miniaturek, poniewa? powi?kszenie jest potem niemo?liwe. U?ywamy autoskalowania, wi?c zaleca si? wrzuca? fotki w pe?nych rozmiarach.
d) nie wpisujemy zbyt du?ych ci?gów znaków, które powoduj? rozjechanie si? struktury forum.

IV ShoutBox
W Shoutbox'ie obowi?zuje taki sam regulamin jak na ca?ej stronie, ale w skrócie podsumowuj?c:
1. Zabrania si? podawania jakichkolwiek linków!
2. Bardzo niemile widziane jest reklamowanie innych stron. Bez ró?nicy, w jakiej tematyce.
3. Nie obra?amy innych i nie bluzgamy.
4. Nie prosimy o pomoc! Od tego jest forum!
5. Nie floodujemy!
Za nagminne ?amanie wy?ej wymienionych punktów te? b?d? przyznawane ostrze?enia!

Serwis German Truck Simulator nie ponosi odpowiedzialno?ci za tre?ci umieszczane przez u?ytkowników.


Podczas tworzenia regulaminu niektóre rzeczy mog?y zosta? przegapione, wi?c regulamin b?dzie, w razie potrzeby uzupe?niany na bie??co.
Wszystkie zmiany obowi?zuj? od momentu ich opublikowania.

Regulamin napisany przez administratora forum - Bochen

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2010 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Home | Forum | Redakcja | Kontakt

Copyright © 2010 by GermanTruckSimulator.pl
Projekt i wykonanie: WebStudio
Sklep klocki LEGO |  Forum Symulator Farmy LS2011 |  Katalog SEO |  Katalog WWW |  Katalog stron |  Skrypty PHP |  Gry Java | 
Wyspa Gier |  Tanie Kredyty |  Opisy GG |  Koncerty Imprezy Kluby
stat4u